Kilometrai konversijos

Norėdami surasti reikiamą metrinį konvertorių, naudokitė paieškos langu

Kilometrai

 • Km
 • Žargonas: 'k' arba 'kays' kai kalbama
 • Vienetas:

  • Ilgis/atstumas

  Naudojama visame pasaulyje:

  • Visame pasaulyje kilometras yra naudojamas atstumui tarp dviejų geografinių vietovių išreikšti ir daugelyje šalių tai yra oficialus matavimo vienetas šiam tikslui. Pagrindinės išimtys yra Didžioji Britanija ir Jungtinės Amerikos Valstijos, kuriose mylia vis dar naudojama, kaip standartinis matavimo vienetas.

  Apibrėžimas:

  Kilometras yra atstumo matavimo vienetas metrinėje sistemoje ir yra lygus tūkstančiui metrų.

  1km yra lygus 0.6214 mylios.

  Šaltinis:

  Metrinė, arba dešimtainė, svorių ir matavimų sistema Prancūzijoje buvo apibrėžta ir priimta 1795-aisiais. Naudodama metrą kaip pagrindinį ilgio matavimo vienetą, ši sistema yra pripažinta ir naudojama visame pasaulyje.

  Bendrosios nuorodos:

  • The world's tallest building, Burk Khalifa in Dubai, is 0.82984 km tall.
  • Niagara Falls, on the U.S.A./Canada border, is approximately 1 km across
  • The peak of Mount Everest is 8.848 km above sea level.
  • Paris in France is 878 km from Berlin in Germany, although you would have to make a journey of over 1050 km to travel from one to the other by land transport.
  • The average distance from Earth to the Moon is 384,400 km.

  Naudojimo aplinkybės:

  Kilometras dažniausiai naudojamas kelio ženkluose, nurodant važiuoti likusį atstumą. Taip pat kilometras populliarus tiesia linija išreiškiant atstumą tarp dviejų vietovių (palei žemės paviršių).

  Sudėtiniai vietetai:

  Kartotiniai:

  • Ilgi/atstumo vienetai metrinėje skalėje yra paremti vieno metro trupmeninėmis dalimis ir kartotiniais, nors oficialiai neturime kilometro kartotinių.
  • Vis dėlto metrinės sitemos ilgesni negu vieno kilometro ilgio/atstumo matavimai gali būti išreikšti naudojant kilometrus.
  • A megametras = 1 milijonas metrų (arba 10,000 km)
  • Gigametras = 1 milijardas metrų (arba 1,000,000 km)