რანკინი-ის გადაყვანის ცხრილი

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

რანკინი

კელვინის სკალის °F ვერსია. დამყარებულია ფარენჰეიტის სკალის განსაზღვრებებზე და ექსპერიმენტულ მონაცემზე, რომ აბსოლუტური ნული არის -459.67 °F.