Գրամներ փոխարկման աղյուսակ

Օգտագործեք որոնման վանդակը՝ գտնելու համար ձեզ անհրաժեշտ մետրիկ փոխարկիչը

Գրամներ

Կշռի մետրիկ միավոր, որը հավասար է հազար կիլոգրամի