փոխարկում Պինտաներ -ից Լիտրեր

Պինտաներ  մեկից ավելի տեսակ կա: Ստորև բերված ցանկից ընտրեք համապատասխան տարբերակը:

  1. ԱՄՆ պինտաներ  (հեղուկներ) -ից Լիտրեր

  2. ԱՄՆ պինտաներ (սորուն նյութեր) -ից Լիտրեր

  3. Պինտաներ (Մեծ Բրիտանիա) -ից Լիտրեր

Պինտաներ 

Գոյություն ունեն պինտերի տարբեր տեսակներ՝ ամերիկյան հեղուկ, ամերիկյան չոր և բրիտանական: Ընտրեք կոնկրետ տեսակը:

Լիտրեր

Մետրիկ համակարգում ծավալի հիմնական միավոր: Մեկ լիտր ջուրը կշռում է մեկ կիլոգրամ: