փոխարկում Ունցիաներ -ից Միլիլիտրեր

Ունցիաներ մեկից ավելի տեսակ կա: Ստորև բերված ցանկից ընտրեք համապատասխան տարբերակը:

  1. ԱՄՆ ունցիաներ (հեղուկներ) -ից Միլիլիտրեր

  2. Մեծբրիտանական ունցիաներ (հեղուկներ) -ից Միլիլիտրեր

Ունցիաներ

Գոյություն ունի ունցիայի երկու տեսակ՝ ամերիկյան և բրիտանական: Ընտրեք կոնկրետ տեսակը:

Միլիլիտրեր

Ծավալի մետրիկ միավոր՝ հավասար լիտրի մեկ հազարերորդ մասին