փոխարկում Ունցիաներ -ից Սանտիլիտրեր

Ունցիաներ մեկից ավելի տեսակ կա: Ստորև բերված ցանկից ընտրեք համապատասխան տարբերակը:

  1. ԱՄՆ ունցիաներ (հեղուկներ) -ից Սանտիլիտրեր

  2. Մեծբրիտանական ունցիաներ (հեղուկներ) -ից Սանտիլիտրեր

Ունցիաներ

Գոյություն ունի ունցիայի երկու տեսակ՝ ամերիկյան և բրիտանական: Ընտրեք կոնկրետ տեսակը:

Սանտիլիտրեր

Ծավալի մետրիկ միավոր՝ հավասար լիտրի մեկ հարյուրերորդ մասին