փոխարկում Միլիլիտրեր -ից Ունցիաներ

Ունցիաներ մեկից ավելի տեսակ կա: Ստորև բերված ցանկից ընտրեք համապատասխան տարբերակը:

  1. Միլիլիտրեր -ից ԱՄՆ ունցիաներ (հեղուկներ)

  2. Միլիլիտրեր -ից Մեծբրիտանական ունցիաներ (հեղուկներ)

Միլիլիտրեր

Ծավալի մետրիկ միավոր՝ հավասար լիտրի մեկ հազարերորդ մասին

Ունցիաներ

Գոյություն ունի ունցիայի երկու տեսակ՝ ամերիկյան և բրիտանական: Ընտրեք կոնկրետ տեսակը: