փոխարկում Լիտրեր -ից Պինտաներ

Պինտաներ  մեկից ավելի տեսակ կա: Ստորև բերված ցանկից ընտրեք համապատասխան տարբերակը:

  1. Լիտրեր -ից ԱՄՆ պինտաներ  (հեղուկներ)

  2. Լիտրեր -ից ԱՄՆ պինտաներ (սորուն նյութեր)

  3. Լիտրեր -ից Պինտաներ (Մեծ Բրիտանիա)

Լիտրեր

Մետրիկ համակարգում ծավալի հիմնական միավոր: Մեկ լիտր ջուրը կշռում է մեկ կիլոգրամ:

Պինտաներ 

Գոյություն ունեն պինտերի տարբեր տեսակներ՝ ամերիկյան հեղուկ, ամերիկյան չոր և բրիտանական: Ընտրեք կոնկրետ տեսակը: