փոխարկում Սանտիլիտրեր -ից Ունցիաներ

Ունցիաներ մեկից ավելի տեսակ կա: Ստորև բերված ցանկից ընտրեք համապատասխան տարբերակը:

  1. Սանտիլիտրեր -ից ԱՄՆ ունցիաներ (հեղուկներ)

  2. Սանտիլիտրեր -ից Մեծբրիտանական ունցիաներ (հեղուկներ)

Սանտիլիտրեր

Ծավալի մետրիկ միավոր՝ հավասար լիտրի մեկ հարյուրերորդ մասին

Ունցիաներ

Գոյություն ունի ունցիայի երկու տեսակ՝ ամերիկյան և բրիտանական: Ընտրեք կոնկրետ տեսակը: