Պարսեկներ փոխարկման աղյուսակ

Օգտագործեք որոնման վանդակը՝ գտնելու համար ձեզ անհրաժեշտ մետրիկ փոխարկիչը

Պարսեկներ

Աստղագետները  երկար ժամանակ՝ մինչև պարսեկ միավորի ընդունումը, մինչև աստղեր ընկած հեռավորությունները չափում էին եռանկյունաչափության միջոցով, բայց նոր միավորը հեշտացրեց աներևակայելի հեռավորությունների հասկացութավորումը:

Պարսեկն արևից մինչև մեկ արկվայրկյան (աստիճանի 1/3600-րդ մասը) պարալաքսային անկյունով աստղագիտական օբյեկտ ընկած հեռավորությունն է: Պարալաքսային անկյունը որոշվում է պարալաքսային շարժումով (աստղի ակնհայտ շարժումն, ի համեմատ՝ հարաբերականորեն կայուն, ավելի հեռու գտնվող աստղերի), երբ աստղը դիտվում է արևի հակառակ կողմից (երկրային