Քառակուսի միկրոդյույմեր փոխարկման աղյուսակ

Օգտագործեք որոնման վանդակը՝ գտնելու համար ձեզ անհրաժեշտ մետրիկ փոխարկիչը

Քառակուսի միկրոդյույմեր

Տարածքի չափման միավոր, որը հավասար է մեկ միկրոդյույմ երկարություն  ունեցող կողմերով քառակուսու տարածքին: