Kilogrami u Kvintal pretvorba

Postoji više vrsta Kvintal . Molimo da sa liste ispod odaberete odgovarajuću varijantu.

  1. Kilogrami u Američki ili kratki kvintali

  2. Kilogrami u Britanski ili dugi kvintali

Kilogrami

Prema definiciji, kilogram je jednak masi Međunarodnog Prototipa za Kilogram (MPK), odnosno komadu legure platine i iridijuma izrađenom 1889. godine koji se čuva u Međunarodnoj Upravi Težina i Mjera u Sèvresu, u Francuskoj.

To je jedina SI jedinica koja se definira pomoću fizičkog objekta, a ne u odnosu na fundamentalno fizičko svojstvo koji se može reproducirati u laboratorijama.

Kvintal

Postoje dve vrste kvintala - dugi i kratki. Molimo da odaberete određeniju jedinicu.