Nautičke milje u Centimetri pretvorba

Postoji više od jedne vrste Nautičke milje . Molimo Vas da koristite odgovarajuću vrstu sa liste ispod.

  1. Britanske nautičke milje u Centimetri

  2. Američke nautičke milje u Centimetri

  3. Međunarodni morske milje u Centimetri

Nautičke milje

Centimetri

Centimetar predstavlja jedinicu za duljinu u metričkom sustavu i jednak je stotom dijelu metra.

1cm iznosi 0.39370 inča.