તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ટોંગન પ'અંગા →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ટોંગન પ'અંગા

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ટોંગાન પ'અંગા બિન-રુપાંતરિત ચલણ છે અને ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુ ઝિલેન્ડ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સહિત ચલણ પર નભેલું છે. પ'અંગા 100 સેનિટિ માં વિભાજિત છે. 1 હાઉ = 100 પ'અંગા સાથે હાઉ પણ એકમ છે. આ હાઉ ઉચ્ચ કિંમત સાથેના સ્મારક સિક્કા પર મુખ્યત્વે વપરાય છે. ચલણના મુખ્ય એકમો 5, 10, 20 અને 50 સેનિટિ અને ભાગ્યે જ ઉપયોગ થતા 1 અને 2 સેનિટિ છે. નોટ 1, 2, 5, 10, 20, 50 અને 100 ટી$માં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: