તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

પૂર્વ કેરિબિયન ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

પૂર્વ કેરિબિયન ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસમાં બાસ્સેટેરે(Basseterre) શહેર સ્થિત પૂર્વીય કેરેબિયન સેન્ટ્રલ બેન્ક, ઇસી$ ની ફાળવણી કરે છે. 2012 માં નોટનો એક નવો સમુહ દૃષ્ટિ ન ધરાવતાં લોકો માટે બ્રેઇલ લક્ષણો સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. સિક્કા 1, 2, 5, 10 અને 25 સેન્ટ અને 1 અને 2 ડોલર ના સિક્કામાં આવે છે. બેંકનોટ 5, 10, 20, 50 અને 100 ડોલર બિલમાં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: