તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

મોઝામ્બિકન મેટિકલ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

મોઝામ્બિકન મેટિકલ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

મોઝામ્બિકનું સત્તાવાર ચલણ મોઝામ્બિકન મેટિકલ છે. એક મોઝામ્બિકન મેટિકલ 100 સેન્ટાવો બરાબર છે. સિક્કા 50 સેન્ટાવો તેમજ 1, 2, 5 અને 10 મેટિકાઇમાં વહેંચાયેલ છે. 1, 5, 10 અને 20 સેન્ટાવો ના સિક્કા પણ વપરાશ માં છે, પરંતુ લાંબા સમયથી તેનો ઉપયોગ નથી. બેંકનોટ 20, 50, 100, 200 અને 500 મેટિકાઇમાં આવે છે. 1000 મેટિકાઇની બેંકનોટ પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે પરંતુ દુર્લભ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: