તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

કંબોડિયન રિએલ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

કંબોડિયન રિએલ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

કંબોડિયન રીઅલ કંબોડિયાનું સત્તાવાર ચલણ છે. જો કે, યુએસ ડોલર પણ વ્યાપક દેશમાં વપરાય છે અને સામાન્ય રીતે વધુ વપરાય છે. યુએસ સેન્ટના સિક્કા ઉપલબ્ધ નથી, તેથી કંબોડિયન રીઅલ ઘણી વખત  એક ડોલર કરતાં ઓછી રકમ માટે વપરાય છે. સિક્કા 50, 100, 200 અને 500 રિઅલમાં આવે છે અને બેંકનોટ 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 અને 50000 રિઅલમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: