USA Pint (vedel) konversiooni tabel

Kasuta otsinguriba leidmaks soovitud teisaldust

USA Pint (vedel)

U.S.A mahuühik (vedelikele), võrdne 0.473 liitriga. Erineb erinevaid mõõtühikuid nagu U.S.A kuiv pint ja UK pint.