kuupjalg teisaldus

Kasuta otsinguriba leidmaks soovitud teisaldust

kuupjalg

 • Ei ole olemas universaalselt kokkulepitud sümboleid- kuupjalg / jalg
 • Erinevad lühendid, sõltuvalt kontekstist, sealhulgas (kuid mitte ainult) cubic ft, cu ft, cb ft, cbf, ft3, foot3, feet³, ft³.
 • Ühik:

  • Maht (arvuliselt kolmemõõtmelises ruumis)

  rahvusvaheline kasutus:

  • Kuupruut on eelkõige kasutusel USAs, Kanadas ja Suurbritannias mõõtmaks volüümi.

  Kirjeldus:

  Kuupjalg on mahu mõõtühik, mida kasutatakse Impeerial ja USA tavapärases mõõtesüsteemis.

  Kuupjalga saab kasutada kirjeldamaks mahtu antud materjalis või konteineri võimsust hoida selliseid materjale.

  Definitsioon:

  Kuubi mõõtmine on kolmemõõtmeline derivaatjoon, seega üks kuupjalg on võrdeline kuubi mahuga mille küljeks on 1 ft pikkust.

  Meetersüsteemi terminites on kuupjalg kuup külgedega 0.3048 meetrit. Üks kuupjalg on ligikaudu võrdeline 0.02831685 kuupmeetriga või 28.3169 liitriga.

  Tavapärased viited:

  • Standartne (20 ft x 8ft x 8 ft 6 in) laeva kalastuskonteiner mahutab 1,360 kuupjalga.
  • 19-22 kuupjalga võrdsustuvad tavalise neljaliikmelise perekonna külmiku mahutavusega.

  Kasutuse kontekst:

  Standartne kuupruut (scf) on gaasi kvaniteedi mõõt teatud tingimuste (tüüpiliseltt 60 °F ja 1 atm rõhku).

  Kui kohalduda partikulaarselt määratletud materialile teatud tingimustes, siis kuupjalg kohaneb olemaks massiühik ja saab kvantiteedi ühikuks.

  Kuupjalg on eelkõige kasutusel kirjeldamaks kodumasinate (nt külmiku) või tööstuslike konteinerite mahutavust.

  Müügi eesmärgil ladustajad kasutavad alati eelkõige mahutavuse väljendamiseks kuupjalga.

  Kalkuleerimaks mahtu antud esemes või ruumi kuupjalas, tuleb võtta pikkusmõõt, laius ja kõrgus jalgades ja korrutada saadud omavahel.

  Näiteks anum 10 ft pikk, 6 ft lai and 8 ft kõrge on võrreldav 480-e kuupjala mahutavusega (10 x 6 x 8 = 480).

  Komponentide ühikud:

  • Kuupjalg on samaväärne 1,728 kuuptolliga (kuna jalg on kaksteist tolli, kuupjalga võib ette kujutada kui kuupi küljedega kaksteist tolli või 12 x 12 x 12 tolliste kuubikutena kuhjana koos).
  • Praktikas, kuupjalad ja kuuptollid kipuvad olema erinevates üksustes mida ei kasutata koos.

  Kordarvud:

  • 1kuupjard=27kuupjalga
  • Üksjardonkolmjalga,seegakuupjardivõibettekujutadakuikuupikülgedegakolmjalgavõikuupimiskoosneb27steraldikuubikustkülgedegaüksjalg.
  • Praktikas,korrutadeskuupjalga(näiteksnafta-jagaasitööstuses)kasutatakseMcf(tuhatkuupmeetritjalga),MMcf(miljonitkuupmeetritjalga),BCF(miljarditkuupmeetritjalga),TCFjaQCFkuitriljonijaKvadriljoonakuupmeetrijalavõrra.