Centiliter til Unse omregning

Der er mere end én type af Unse. Brug venligst den passende variation fra listen nedenfor.

  1. Centiliter til Amerikansk væske unse

  2. Centiliter til Britisk væske unse

Centiliter

En måleenhed for rumfang lig med en hundrededel af en liter

Unse

Der er to typer af unse disponible: US ogg UK. Vælg en mere specifik løsning.