Kilometer til Sømil omregning

Der er mere end én type af Sømil. Brug venligst den passende variation fra listen nedenfor.

  1. Kilometer til Britiske sømil

  2. Kilometer til Amerikansk sømil

  3. Kilometer til International sømil (International nautisk mil)

Kilometer

Kilometeren er en længdeenhed i det metriske system, der svarer til et tusinde meter.

1 km svarer til 0,6214 mil.

Sømil