Tabl trawsnewid Tunelli Metrig

Defnyddiwch y blwch chwilio i ddod o hyd i'r trawsnewidydd metrig sydd ei angen arnoch

Tunelli Metrig

Uned bwyso sy'n gyfwerth â 1,000 cilogram, neu tua 2,204.6 pwys.