Tabl trawsnewid Cilometr yr awr

Defnyddiwch y blwch chwilio i ddod o hyd i'r trawsnewidydd metrig sydd ei angen arnoch

Cilometr yr awr

Dyma fesuriad o gyflymder a ddefnyddir fel mater o drefn mewn gwledydd sy'n defnyddio'r system fetrig ar gyfer trafnidiaeth. Rhoddir terfynau cyflymder ar y ffyrdd fesul cilometr yr awr a gaiff ei dalfyrru fel cya neu cm/a.