převod (Velká Británie) Galon

Použijte pole vyhledávání, abyste našli vámi požadovaný metrický konvertor

(Velká Británie) Galon

 • gal
 • g (používá se pouze jako součást zkratky mpg, pro míli na galon)
 • Jednotka:

  • Objem / obsah

  Celosvětové užití:

  • Velká Británie, Irsko, Kanada, Guyana

  Popis:

  Imperiální galon je měrnou jednotkou pro měření objemu kapaliny nebo schopnosti kontejneru uchovat kapalinu, neměří hmotnost kapaliny. Tak může mít galon jedné kapaliny rozdílnou hmotnost oproti galonu jiné kapaliny.

  Imperiální galon kapaliny je definován jako 4,54609 litrů, zabírá tedy prostor rovnající se zhruba 4,546 centimetrům krychlovým (přibližně 16,5 metrů krychlových).

  Americký kapalný galon a americký suchý galon jsou odlišné jednotky, které jsou různě definovány. Americký kapalný galon je definován jako 231 palců krychlových a odpovídá zhruba 3.785 litrům. Imperiální galon odpovídá asi 1,2 americkým kapalným galonům.

  Americký suchý galon je měrná jednotka historicky používaná pro objem obilí nebo jiných suchých produktů. Není už běžně používán, ale nedávno byl definován jako 268,8025 krychlových palců.

  Definice:

  Imperiální galon (UK) je oficiálně definován jako 4,54609 litrů.

  Původ:

  Galon je antická měrná jednotka objemu nebo obsahu, má mnoho variací jak geografických tak i podle typu látky, která je posuzována.

  V roce 1824 byl ve Velké Británii definován imperiální galon jako 10kg objemu destilované vody, vážený zvláštní metodou za speciálních atmosférických podmínek. V zákoně o Vahách a Mírách z roku 1963 byl upřesněn původní popis jako prostor, který zabírá 10 liber (4,5 kg) destilované vody o hustotě 0,998859 g/ml, vážený ve vzduchu o hustotě 0,001217 g/ml oproti váze hustoty 8,136 g/ml.

  V zákonu o Váhách a Mírách z roku 1985 byl imperiální galon (Spojené království) oficiálně definován jako 4.54609 litrů.

  Běžné odkazy:

  • Standratní sud piva ve Velké Británii obsahuje 11 imperiálních galonů.
  • Imperiální galon paliva (benzín) vyprodukuje sílu čtyřdveřového rodinného auta (např. Vauxhall/Opel Astra 1.4i), které ujede průměrně 46.3 mil (74.5 Km).
  • Imperiální galon paliva (benzín) vyprodukuje sílu jednoho Porsche 911 (996), které ujede průměrně 23.9 mil (38.5 Km).

  Kontext použití:

  V reakci na směrnice EU byl v Irsku v roce 1993 a ve Velké Británii v roce 1994 odstraněn britský galon ze seznamu primárních měrných jednotek definovaných pro obchodní a veřejné účely.

  Nicméně galon je stále oficiálně schválenou používanou sekundární nebo doplňkovou jednotkou a je nejčastěji používán ve vztahu k množství ropy (benzínu), v obchodě se spotřebními kapalinami jako pivo, které je prodáváno v sudech nebo plechovkách obsahující standardní dvojnásobek imperiálního galonu.

  Imperiální galon je také často používán ve Velké Británii k vyjádření objemu kontejnerů pro velké objemy kapalin, jako jsou sudy na vodu.

  V Kanadě je císařský galon používán hlavně ve vztahu ke spotřebě paliva. Benzín je prodáván na litry, ale spotřeba paliva je často vyjádřena milí na galon.

  Dílčí jednotky:

  • Imperiální galon lze označit jako násobek několika různých jednotek, ale jednotka nejčastěji uváděná ve Velké Británii je pinta.
  • 1 imperiální galon = 8 pint

  Násobky: