Kilogram do Metrák převod

Existuje více než jeden typ Metrák. Prosím užijte správnou variantu ze seznamu uvedeného níže.

  1. Kilogram do Krátký metrák (USA)

  2. Kilogram do Dlouhý metrák (Velká Británie)

Kilogram

Kilogram se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu (IPK), kostka slitiny vyrobená z platiny a iridia z roku 1889 je uchována v Mezinárodním ústavu pro míry a váhy ve městě Sèvres ve Francii.

Je to jediná jednotka SI, která je definována fyzickým předmětem spíše než základní fyzikální vlastností, která může být reprodukována v laboratoři.

Metrák

Existují dva typy metráku - dlouhý a krátký. Prosím, vyberte přesnější jednotku.