Peus cúbics conversió

Utilitzeu el quadre de cerca per trobar el convertidor mètric que necessiteu

Peus cúbics

 • No hi ha un símbol universalment acceptat per al peu cúbic / peus cúbics
 • S'utilitzen diverses abreviatures en anglès, depenent del context, entre les quals s'inclouen cubic ft, cu ft, cb ft, CBF, FT3, foot3, feet ³, ft ³.
 • Unitat de:

  • Volum (quantificació d'un espai tridimensional)

  D'ús mundial:

  • El mil.límetre, com a part del sistema mètric, s'usa a tot el món com a mesura de longitud. La principal excepció es troba als Estats Units, on el sistema d'unitats britànic s'utilitza per a aquests fins.

  Descripció:

  El peu cúbic és una unitat de volum utilitzada en els sistemes de mesura britànics i nord-americà..

  El peu cúbic pot utilitzar-se per descriure el volum d'un material donat, o la capacitat d'un recipient per contenir aquest material.

  Definició:

  Una mesura cúbica és el derivat tridimensional d'una mesura lineal, per això un peu cúbic es defineix com el volum d'un cub amb costats d'1 peu de longitud.

  En termes mètrics un  peu cúbic es un cub amb els costats de 0,3048 metres de longitud. Un peu cúbic equival aproximadament a 0,02831685 metres cúbics o a 28,3169 litres .

  Referències Comunes:

  • Un contenidor estàndard (20 peus x 8 peus x 8 peus 6 polzades) té un volum de 1.360 peus cúbics.
  • Una nevera de mida mitjana per a una família de quatre membres tindria una mitjana de 19-22 peus cúbics.

  ús de context:

  El peu cúbic estàndard (scf) mesura la quantitat de gas amb unes condicions definides (normalment a 60 º F i 1 atm de pressió).

  Quan s'aplica a un material concret amb unes condicions definides, el peu cúbic deixa de ser una unitat de volum i es converteix en una unitat de quantitat.

  El peu cúbic s'utilitza sovint per descriure la capacitat d'emmagatzematge d'aparell domèstics, com ara neveres i contenidors industrials i de transport.

  Els proveïdors d'emmagatzematge comercial acostumen a descriure l'emmagatzematge que ofereixen en peus cúbics.

  Per calcular el volum d'un determinat article o espai en peus cúbics. Cal mesurar la longitud, la amplada i l'altura en peus i multiplicar les xifres entre elles.

  Per exemple, una unitat d'emmagatzematge de 10 peus de llargària, 6 peus d'amplada i 8 peus d'altura podria ser descrita dient que té una capacitat de 480 peus cúbics (10 x 6 x 8 = 480).

  grups components:

  • Un peu cúbic és l'equivalent a 1.728 polzades cúbiques (si tenim en compte que un peu té dotze polzades, un peu cúbic es pot imaginar com un cub amb costats de dotze polzades, o 12 x 12 x 12 cubs d'una polzada apilats).
  • A la pràctica, peus cúbics i polzades cúbiques són unitats diferents que no es poden utilitzar conjuntament.

  múltiple:

  • 1 iarda cúbica = 27 peus cúbics
  • Una iarda té tres peus, per tant podem imaginar una iarda cúbica com un cub amb costats de tres peus, o com un cub compost per 27 cubs individuals amb costats d'un peu de llarg.
  • A la pràctica, múltiples de peus cúbics (com en les indústries de petroli i gas) es descriuen com MCF (mil peus cúbics), MMcf (milions de peus cúbics), milions de peus cúbics (milers de milions de peus cúbics), amb Tcf i qcf com trilions i cuatrillones cúbic peus respectivament.