Kilòmetres per hora conversió

Utilitzeu el quadre de cerca per trobar el convertidor mètric que necessiteu

Kilòmetres per hora

Aquesta és una mesura de la velocitat utilitzada típicament en països que utilitzen el sistema mètric per al transport . Els límits de velocitat per carretera es donen en quilòmetres per hora, que s'abreuja  kph o km / h .