Konverzione tablice Njutn

Koristite polje za pretragu kako biste pronašli metrički konverter koji trebate.

Njutn

Isaac Newton je оsmislio Njutnovu skalu. On je definirao nulti stepen toplote kao točku topljenja snijega i 33 toplotna stepena kao točku ključanja vode. S toga njegova skala predstavlja prethodnicu Celzijeve skale, koja se definira preko istih temperaturnih referenci. Tako je jedinica ove skale, Njutnov stepen, jednaka 10033 konverzija Kelvinili stepenu Celzija i ima istu nulu kao Celzijeva skala.