morske milje u kilometri konverzija

Postoji više od jedne vrste morske milje. Molimo Vas da koristite odgovarajuću vrstu sa liste ispod.

  1. Britanske morske milje u kilometri

  2. američke morske milje u kilometri

  3. medjunarodne morske milje u kilometri

morske milje

kilometri

Kilometar je jedinica mjere za duljinu u metričkom sistemu i jednak je duljini od hiljadu metara.

1km iznosi 0.6214 milje.