kilometri u morske milje konverzija

Postoji više vrsta morske milje. Molimo da sa liste ispod izaberete odgovarajuću varijantu.

  1. kilometri u Britanske morske milje

  2. kilometri u američke morske milje

  3. kilometri u medjunarodne morske milje

kilometri

Kilometar je jedinica mjere za duljinu u metričkom sistemu i jednak je duljini od hiljadu metara.

1km iznosi 0.6214 milje.

morske milje