milje na sat u metri na sat konverzija

Preuzmite naš Android aplikaciju

metri na sat u milje na sat (Zamjenite jedinice)

Format
Preciznost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obeležite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pozornost: Možete uvećati ili umanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih cifri koji Vam treba.

Obratite pozornost: Molimo Vas da za čist decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Prikaži formulu

konvertuj milje na sat u metri na sat 

Pokaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu

milje na sat

Ovo je mjera za brzinu koja se uglavnom koristi u zemljama koje za svrhe prijevoza ne koriste metrički sistem poput Sjedinjenih Američkih Država. U Ujedinjenom Kraljevstvu se ovo također koristi na drumovima iako je metrički sistem zvanično usvojen. Ograničenja brzine na putu se izražavaju u miljama na sat za šta je skraćenica mph ili mi/h.

 

konvertuj milje na sat u metri na sat 

 

milje na sat u metri na sat tablica

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablica za tiskanje
&It; Manje vrijednosti Veće vrijednosti >
milje na sat metri na sat
0mph 0.00m/h
1mph 1609.34m/h
2mph 3218.69m/h
3mph 4828.03m/h
4mph 6437.38m/h
5mph 8046.72m/h
6mph 9656.06m/h
7mph 11265.41m/h
8mph 12874.75m/h
9mph 14484.10m/h
10mph 16093.44m/h
11mph 17702.78m/h
12mph 19312.13m/h
13mph 20921.47m/h
14mph 22530.82m/h
15mph 24140.16m/h
16mph 25749.50m/h
17mph 27358.85m/h
18mph 28968.19m/h
19mph 30577.54m/h
milje na sat metri na sat
20mph 32186.88m/h
21mph 33796.22m/h
22mph 35405.57m/h
23mph 37014.91m/h
24mph 38624.26m/h
25mph 40233.60m/h
26mph 41842.94m/h
27mph 43452.29m/h
28mph 45061.63m/h
29mph 46670.98m/h
30mph 48280.32m/h
31mph 49889.66m/h
32mph 51499.01m/h
33mph 53108.35m/h
34mph 54717.70m/h
35mph 56327.04m/h
36mph 57936.38m/h
37mph 59545.73m/h
38mph 61155.07m/h
39mph 62764.42m/h
milje na sat metri na sat
40mph 64373.76m/h
41mph 65983.10m/h
42mph 67592.45m/h
43mph 69201.79m/h
44mph 70811.14m/h
45mph 72420.48m/h
46mph 74029.82m/h
47mph 75639.17m/h
48mph 77248.51m/h
49mph 78857.86m/h
50mph 80467.20m/h
51mph 82076.54m/h
52mph 83685.89m/h
53mph 85295.23m/h
54mph 86904.58m/h
55mph 88513.92m/h
56mph 90123.26m/h
57mph 91732.61m/h
58mph 93341.95m/h
59mph 94951.30m/h
Tablica metričke konverzije Aplikacija za konverter za Vaš mobitel. brzina temperatura  težina duljina površina zapremina vrijeme