konverzija čvorovi

Koristite polje za pretragu kako biste pronašli metrički konverter koji trebate.

čvorovi

Čvorovi predstavljaju mjeru za brzinu odnosno nautičke milje na sat. Ova jedinica se uglavnom koristi u pomorstvu i avijaciji. Historijski posmatrano, koristile su se različite nautičke milje, pa tako i različite varijacije čvorova. Ipak, mi naš kalkulator za čvorove zasnivamo na međunarodnoj nautičkoj milji koja se danas često koristi širom svijeta.