Ранкин конверсионна таблица

Използвайте полето за търсене, за да намерите най-метричен конвертор

Ранкин

Скалата на Ранкин е версия на скалата на Келвин, изразена в градуси по Фаренхайт. Скалата се основава на дефинициите на скалата на Фаренхайт и експериментални доказателства, че температурата на абсолютната нула е -459,67 º F.