Stoun çevirici cədvəli

Lazımi metr çeviricisini tapmaq üçün axtarış xanasından istifadə edin

Stoun

Ston 14 fund ağırlığa (ingilis çəki sistemi) (və ya beynəlxalq fund) bərabər çəki vahididir. Bu da öz növbəsində stonu 6.35029 kq-a bərabər edir.