การแปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น เซสเซียส

หน้าบุ๊กมาร์ก เซสเซียส เป็น ฟาเรนไฮต์ (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร
℃ =
℉ - 32
 
______
 
 
1.8000
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: ฟาเรนไฮต์
ข้อมูลเพิ่มเติม: เซสเซียส
ตาราง ฟาเรนไฮต์ เป็น เซสเซียส - คลิกที่นี่เพื่อดูตัวเลือกตาราง
ฟาเรนไฮต์ เซสเซียส
0℉ -17.78℃
1℉ -17.22℃
2℉ -16.67℃
3℉ -16.11℃
4℉ -15.56℃
5℉ -15.00℃
6℉ -14.44℃
7℉ -13.89℃
8℉ -13.33℃
9℉ -12.78℃
10℉ -12.22℃
11℉ -11.67℃
12℉ -11.11℃
13℉ -10.56℃
14℉ -10.00℃
15℉ -9.44℃
16℉ -8.89℃
17℉ -8.33℃
18℉ -7.78℃
19℉ -7.22℃
ฟาเรนไฮต์ เซสเซียส
20℉ -6.67℃
21℉ -6.11℃
22℉ -5.56℃
23℉ -5.00℃
24℉ -4.44℃
25℉ -3.89℃
26℉ -3.33℃
27℉ -2.78℃
28℉ -2.22℃
29℉ -1.67℃
30℉ -1.11℃
31℉ -0.56℃
32℉ 0.00℃
33℉ 0.56℃
34℉ 1.11℃
35℉ 1.67℃
36℉ 2.22℃
37℉ 2.78℃
38℉ 3.33℃
39℉ 3.89℃
ฟาเรนไฮต์ เซสเซียส
40℉ 4.44℃
41℉ 5.00℃
42℉ 5.56℃
43℉ 6.11℃
44℉ 6.67℃
45℉ 7.22℃
46℉ 7.78℃
47℉ 8.33℃
48℉ 8.89℃
49℉ 9.44℃
50℉ 10.00℃
51℉ 10.56℃
52℉ 11.11℃
53℉ 11.67℃
54℉ 12.22℃
55℉ 12.78℃
56℉ 13.33℃
57℉ 13.89℃
58℉ 14.44℃
59℉ 15.00℃
Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >

ฟาเรนไฮต์

ฟาเรนไฮต์เป็นระบบการวัดอุณหภูมิแบบอุณหพลศาสตร์ ซึ่งจุดเหยือกแข็งของน้ำอยู่ที่ 32 องศาฟาเรนไฮต์ (°F) และจุดเดือดอยู่ที่ 212 องศาฟาเรนไฮต์ (ที่ความดันอากาศมาตรฐาน) สิ่งนี้จะอยู่ในจุดเดือดและจุดเหยือกแข็งของน้ำประมาณ 180 องศาแยกจากกันอย่างชัดเจน ดังนั้น องศาของระบบการวัดฟาเรนไฮต์อยู่ที่ 1/180 ของช่องว่างหระหว่างจุดเหยือกแข็งและจุดน้ำเดือด อนึ่ง ศูนย์สัมบูรณ์จะถูกก

℃ =
℉ - 32
 
______
 
 
1.8000

เซสเซียส

แม้ว่าถูกกำหนดโดยเบื้องต้นจากจุดเหยือกแข็งของน้ำ (และต่อมาเป็นจุดที่หลอมละลายของน้ำแข็ง) หน่วยวัดเซสเซียสตอนนี้เป็นการวัดที่เป็นทางการ ซึ่งกำหนดให้สัมพันธ์กับหน่วยวัดอุณหภูมิเคลวิน.

ศูนย์ที่อยู่ที่หน่วยวัดเซลเซียส (0 °C) ตอนนี้ถูกกำหนดให้เทียบเท่ากับ 273.15 K ซึ่งมีอุณหภูมิแตกต่างกันที่ 1 องศา เทียบเท่ากับความแตกต่างของ 1 K หมายความว่าขนาดหน่วยใ

ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา