การแปลง เซสเซียส เป็น ฟาเรนไฮต์

หน้าบุ๊กมาร์ก ฟาเรนไฮต์ เป็น เซสเซียส (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร
℉ =
℃ * 1.8000
+ 32.00
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: เซสเซียส
ข้อมูลเพิ่มเติม: ฟาเรนไฮต์
ตาราง เซสเซียส เป็น ฟาเรนไฮต์ - คลิกที่นี่เพื่อดูตัวเลือกตาราง
เซสเซียส ฟาเรนไฮต์
0℃ 32.00℉
1℃ 33.80℉
2℃ 35.60℉
3℃ 37.40℉
4℃ 39.20℉
5℃ 41.00℉
6℃ 42.80℉
7℃ 44.60℉
8℃ 46.40℉
9℃ 48.20℉
10℃ 50.00℉
11℃ 51.80℉
12℃ 53.60℉
13℃ 55.40℉
14℃ 57.20℉
15℃ 59.00℉
16℃ 60.80℉
17℃ 62.60℉
18℃ 64.40℉
19℃ 66.20℉
เซสเซียส ฟาเรนไฮต์
20℃ 68.00℉
21℃ 69.80℉
22℃ 71.60℉
23℃ 73.40℉
24℃ 75.20℉
25℃ 77.00℉
26℃ 78.80℉
27℃ 80.60℉
28℃ 82.40℉
29℃ 84.20℉
30℃ 86.00℉
31℃ 87.80℉
32℃ 89.60℉
33℃ 91.40℉
34℃ 93.20℉
35℃ 95.00℉
36℃ 96.80℉
37℃ 98.60℉
38℃ 100.40℉
39℃ 102.20℉
เซสเซียส ฟาเรนไฮต์
40℃ 104.00℉
41℃ 105.80℉
42℃ 107.60℉
43℃ 109.40℉
44℃ 111.20℉
45℃ 113.00℉
46℃ 114.80℉
47℃ 116.60℉
48℃ 118.40℉
49℃ 120.20℉
50℃ 122.00℉
51℃ 123.80℉
52℃ 125.60℉
53℃ 127.40℉
54℃ 129.20℉
55℃ 131.00℉
56℃ 132.80℉
57℃ 134.60℉
58℃ 136.40℉
59℃ 138.20℉
Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >

เซสเซียส

แม้ว่าถูกกำหนดโดยเบื้องต้นจากจุดเหยือกแข็งของน้ำ (และต่อมาเป็นจุดที่หลอมละลายของน้ำแข็ง) หน่วยวัดเซสเซียสตอนนี้เป็นการวัดที่เป็นทางการ ซึ่งกำหนดให้สัมพันธ์กับหน่วยวัดอุณหภูมิเคลวิน.

ศูนย์ที่อยู่ที่หน่วยวัดเซลเซียส (0 °C) ตอนนี้ถูกกำหนดให้เทียบเท่ากับ 273.15 K ซึ่งมีอุณหภูมิแตกต่างกันที่ 1 องศา เทียบเท่ากับความแตกต่างของ 1 K หมายความว่าขนาดหน่วยใ

℉ =
℃ * 1.8000
+ 32.00
 
 
 

ฟาเรนไฮต์

ฟาเรนไฮต์เป็นระบบการวัดอุณหภูมิแบบอุณหพลศาสตร์ ซึ่งจุดเหยือกแข็งของน้ำอยู่ที่ 32 องศาฟาเรนไฮต์ (°F) และจุดเดือดอยู่ที่ 212 องศาฟาเรนไฮต์ (ที่ความดันอากาศมาตรฐาน) สิ่งนี้จะอยู่ในจุดเดือดและจุดเหยือกแข็งของน้ำประมาณ 180 องศาแยกจากกันอย่างชัดเจน ดังนั้น องศาของระบบการวัดฟาเรนไฮต์อยู่ที่ 1/180 ของช่องว่างหระหว่างจุดเหยือกแข็งและจุดน้ำเดือด อนึ่ง ศูนย์สัมบูรณ์จะถูกก

ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา