Przeliczanie Cetnary długie (UK)

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Cetnary długie (UK)

Skrót/symbol:

 • Tabela symboli przedstawia symbole jednostek, np. ° dla stopni Celsjusza. W tym przypadku potrzebujemy symbolu dla jednostki „Kamienie” (Cetnary długie (UK))

Jednostka:

 • Ciężar

Zastosowanie na całym świecie:

 • Kamień jest również stosowany w wyścigach konnych do wyrażania masy, którą koń musi unieść (niekoniecznie jest to jedynie masa ciała dżokeja; do wartości mogą być doliczane kary i tym podobne).
 • Kamień jest wciąż zwyczajowo stosowany do wyrażania masy ciała w przypadku niektórych sportów w Wielkiej Brytanii i Irlandii, np. w boksie i zapasach.
 • Brytyjczycy oraz Irlandczycy powszechnie wyrażają masę swojego ciała w kamieniach i funtach (np. 12 kamieni i 6 funtów) zamiast wyrażania jej jedynie w funtach, tak jak dzieje się to w przypadku Stanów Zjednoczonych (174 funty).
 • Kamień jest obecnie stosowany niemal wyłącznie w Wielkiej Brytanii i Irlandii jako powszechny — jeśli nie nieformalny — sposób wyrażania masy ciała. W Wielkiej Brytanii kamień nie jest uznawany jako jednostka masy od 1985 r.

Opis:

Kamień jest jednostką masy systemu imperialnego, nieformalnie używaną w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Stosuje się ją niemal wyłącznie jako jednostkę miary masy ciała. Pomimo że jednostka ta została usankcjonowana przez UE jako jednostka uzupełniająca, kamień jest zasadniczo przestarzały poza Wielką Brytanią i Irlandią.

Definicja:

Kamień jest jednostką masy, równą 14 funtom handlowym (lub funtom międzynarodowym). Oznacza to, że kamień wynosi 6,35029 kg.

Pochodzenie:

Nazwa „kamień” pochodzi od powszechnej niegdyś na całym świecie praktyki odmierzania masy kamieniami. Praktyka ta była stosowana przez co najmniej dwa tysiące lat.

Kamień był powszechnie stosowany jako miara masy w celach handlowych w całej Europie do XIX wieku. Wtedy większość krajów przyjęła system metryczny. Należy zauważyć, że rzeczywista masa kamienia była inna w różnych krajach, a nawet zależna od tego, co ważono lub czym handlowano.

W roku 1389 w Anglii kamień wełny określano jako równowartość czternastu funtów. Jednakże kamień innych materiałów mógł ważyć znacznie więcej lub mniej (funtów). W powszechnym zastosowaniu przyjęto, że kamień waży 14 funtów.

Wspólne punkty odniesienia:

 • Masa ciała kobiety o wzroście 5 stóp i 8 cali (173 cm) i o przeciętnej budowie ciała wynosiłaby od ośmiu do dwunastu kamieni.
 • Masa ciała mężczyzny o wzroście 6 stóp i 0 cali (183 cm) i o przeciętnej budowie ciała wynosiłaby od dziesięciu do trzynastu kamieni.

Mnożniki:

 • 2 kamienie = 1 kwarta
 • 8 kamieni = 1 cetnar
 • 160 kamieni = 1 tona długa