Konwersja Funty do Kilogramy

Dodaj stronę do zakładek

Formacie
Dokładność

Uwaga: Wyniki ułamkowe są zaokrąglane do najbliższej 1/64. W celu uzyskania bardziej dokładnego wyniku należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Uwaga: Można zwiększać lub zmniejszać dokładność wyników, wybierając liczbę wymaganych liczb znaczących w opcjach nad wynikiem.

Uwaga: W celu uzyskania wyniku zapisanego wyłącznie w systemie dziesiętnym należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Pokaż równanie
kg =
lb
 
______
 
 
2.2046
Pokaż pracę
Pokaż wynik w formacie wykładniczym
Więcej informacji: Funty
Więcej informacji: Kilogramy
Kilogramy do Funty (Zamień jednostki) Tabela Funty do Kilogramy

Funty

Funt imperialny (handlowy lub międzynarodowy) jest oficjalnie definiowany jako 453,59237 gramów.

kg =
lb
 
______
 
 
2.2046

Kilogramy

Kilogram jest podstawową jednostką masy używaną w międzynarodowym systemie jednostek SI i jest akceptowany jako jednostka wagi stosowana w życiu codziennym (siła grawitacji działająca na dowolny obiekt).

Kilogram jest równy masie jednego litra wody.

Tabela konwersji metrycznej Aplikacja przelicznika na telefon komórkowy Temperatura Ciężar Długość Powierzchnia Objętość Prędkość Czas