Milliliter til Liter konvertering

Bookmark Page

Format
Nøyaktighet

Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge "desimal" fra listen over resultatet.

Merk: Du kan øke eller redusere nøyaktigheten på dette svaret ved å velge antall viktige tall som kreves fra mulighetene over resultatet.

Merk: For et rent desimal resultat velger du "desimal" fra listen over resultatet.

Vis formel
L =
mL
 
______
 
 
1000.0
Vis arbeid
Vis resultat i eksponentiell format
Liter til Milliliter (Bytt enheter) Milliliter til Liter tabell

Milliliter

En metrisk enhet av volum tilsvarer en tusendels liter

L =
mL
 
______
 
 
1000.0

Liter

Grunnleggende volumenhet i det metriske systemet. En liter vann veier en kilogram.

Metrisk konverteringstabell Mobiltelefon konverterings app Temperatur Vekt Lengde Område Volume Hastighet Tid