Kvadratmeter til Kvadratfot konvertering

Bookmark Page

Format
Nøyaktighet

Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge "desimal" fra listen over resultatet.

Merk: Du kan øke eller redusere nøyaktigheten på dette svaret ved å velge antall viktige tall som kreves fra mulighetene over resultatet.

Merk: For et rent desimal resultat velger du "desimal" fra listen over resultatet.

Vis formel
ft² =
m² * 10.764
 
 
 
Vis arbeid
Vis resultat i eksponentiell format
Mer informasjon: Kvadratfot
Kvadratfot til Kvadratmeter (Bytt enheter) Kvadratmeter til Kvadratfot tabell

Kvadratmeter

En måling av areal tilsvarer en meter i lengde ganger en meter i bredde.

ft² =
m² * 10.764
 
 
 

Kvadratfot

Kvadratfot er en enhet av areal som brukes i det britiske (imperial) og det tradisjonelle amerikanske målesystemet.

En kvadratisk måling er en todimensjonal derivat av en lineær måling, slik at en kvadratfot er definert som arealet av et kvadrat med sider på 1 ft i lengde.

Metrisk konverteringstabell Mobiltelefon konverterings app Temperatur Vekt Lengde Område Volume Hastighet Tid