konverzija američke pinte (tečne)

Koristite polje za pretragu kako biste pronašli metrički konverter koji trebate.

američke pinte (tečne)

Američka mjera za kapacitet (za tečnost) koja iznosi 0,473 litara. Primjetite da postoje različite mjere za američke suhe pinte i britanske pinte.