Këmbë në minutë në Nyjë tabelat

Këmbë në minutë Nyjë
0ft/min 0.00knots
1ft/min 0.01knots
2ft/min 0.02knots
3ft/min 0.03knots
4ft/min 0.04knots
5ft/min 0.05knots
6ft/min 0.06knots
7ft/min 0.07knots
8ft/min 0.08knots
9ft/min 0.09knots
10ft/min 0.10knots
11ft/min 0.11knots
12ft/min 0.12knots
13ft/min 0.13knots
14ft/min 0.14knots
15ft/min 0.15knots
16ft/min 0.16knots
17ft/min 0.17knots
18ft/min 0.18knots
19ft/min 0.19knots
Këmbë në minutë Nyjë
20ft/min 0.20knots
21ft/min 0.21knots
22ft/min 0.22knots
23ft/min 0.23knots
24ft/min 0.24knots
25ft/min 0.25knots
26ft/min 0.26knots
27ft/min 0.27knots
28ft/min 0.28knots
29ft/min 0.29knots
30ft/min 0.30knots
31ft/min 0.31knots
32ft/min 0.32knots
33ft/min 0.33knots
34ft/min 0.34knots
35ft/min 0.35knots
36ft/min 0.36knots
37ft/min 0.37knots
38ft/min 0.38knots
39ft/min 0.39knots
Këmbë në minutë Nyjë
40ft/min 0.39knots
41ft/min 0.40knots
42ft/min 0.41knots
43ft/min 0.42knots
44ft/min 0.43knots
45ft/min 0.44knots
46ft/min 0.45knots
47ft/min 0.46knots
48ft/min 0.47knots
49ft/min 0.48knots
50ft/min 0.49knots
51ft/min 0.50knots
52ft/min 0.51knots
53ft/min 0.52knots
54ft/min 0.53knots
55ft/min 0.54knots
56ft/min 0.55knots
57ft/min 0.56knots
58ft/min 0.57knots
59ft/min 0.58knots
Këmbë në minutë në Nyjë
Start
Increments
Accuracy
Format
Njësitë e këmbyera Printo tabelën
< Vlera më të Ulëta Vlera më të larta >
Tabelat e konvertimit metrik Applikacione konvertimi për celularë Shpejtësia tabela temperaturë tabela Pesha tabela gjatësi tabela Zonë tabela Vëllim tabela Koha tabela