Këmbë në minutë në Milje në orë tabelat

Këmbë në minutë Milje në orë
0ft/min 0.00mph
1ft/min 0.01mph
2ft/min 0.02mph
3ft/min 0.03mph
4ft/min 0.05mph
5ft/min 0.06mph
6ft/min 0.07mph
7ft/min 0.08mph
8ft/min 0.09mph
9ft/min 0.10mph
10ft/min 0.11mph
11ft/min 0.12mph
12ft/min 0.14mph
13ft/min 0.15mph
14ft/min 0.16mph
15ft/min 0.17mph
16ft/min 0.18mph
17ft/min 0.19mph
18ft/min 0.20mph
19ft/min 0.22mph
Këmbë në minutë Milje në orë
20ft/min 0.23mph
21ft/min 0.24mph
22ft/min 0.25mph
23ft/min 0.26mph
24ft/min 0.27mph
25ft/min 0.28mph
26ft/min 0.30mph
27ft/min 0.31mph
28ft/min 0.32mph
29ft/min 0.33mph
30ft/min 0.34mph
31ft/min 0.35mph
32ft/min 0.36mph
33ft/min 0.38mph
34ft/min 0.39mph
35ft/min 0.40mph
36ft/min 0.41mph
37ft/min 0.42mph
38ft/min 0.43mph
39ft/min 0.44mph
Këmbë në minutë Milje në orë
40ft/min 0.45mph
41ft/min 0.47mph
42ft/min 0.48mph
43ft/min 0.49mph
44ft/min 0.50mph
45ft/min 0.51mph
46ft/min 0.52mph
47ft/min 0.53mph
48ft/min 0.55mph
49ft/min 0.56mph
50ft/min 0.57mph
51ft/min 0.58mph
52ft/min 0.59mph
53ft/min 0.60mph
54ft/min 0.61mph
55ft/min 0.62mph
56ft/min 0.64mph
57ft/min 0.65mph
58ft/min 0.66mph
59ft/min 0.67mph
Këmbë në minutë në Milje në orë
Start
Increments
Accuracy
Format
Njësitë e këmbyera Printo tabelën
< Vlera më të Ulëta Vlera më të larta >
Tabelat e konvertimit metrik Applikacione konvertimi për celularë Shpejtësia tabela temperaturë tabela Pesha tabela gjatësi tabela Zonë tabela Vëllim tabela Koha tabela