Këmbë në minutë në Këmbë në sekondë tabelat

Këmbë në minutë Këmbë në sekondë
0ft/min 0.00ft/s
1ft/min 0.02ft/s
2ft/min 0.03ft/s
3ft/min 0.05ft/s
4ft/min 0.07ft/s
5ft/min 0.08ft/s
6ft/min 0.10ft/s
7ft/min 0.12ft/s
8ft/min 0.13ft/s
9ft/min 0.15ft/s
10ft/min 0.17ft/s
11ft/min 0.18ft/s
12ft/min 0.20ft/s
13ft/min 0.22ft/s
14ft/min 0.23ft/s
15ft/min 0.25ft/s
16ft/min 0.27ft/s
17ft/min 0.28ft/s
18ft/min 0.30ft/s
19ft/min 0.32ft/s
Këmbë në minutë Këmbë në sekondë
20ft/min 0.33ft/s
21ft/min 0.35ft/s
22ft/min 0.37ft/s
23ft/min 0.38ft/s
24ft/min 0.40ft/s
25ft/min 0.42ft/s
26ft/min 0.43ft/s
27ft/min 0.45ft/s
28ft/min 0.47ft/s
29ft/min 0.48ft/s
30ft/min 0.50ft/s
31ft/min 0.52ft/s
32ft/min 0.53ft/s
33ft/min 0.55ft/s
34ft/min 0.57ft/s
35ft/min 0.58ft/s
36ft/min 0.60ft/s
37ft/min 0.62ft/s
38ft/min 0.63ft/s
39ft/min 0.65ft/s
Këmbë në minutë Këmbë në sekondë
40ft/min 0.67ft/s
41ft/min 0.68ft/s
42ft/min 0.70ft/s
43ft/min 0.72ft/s
44ft/min 0.73ft/s
45ft/min 0.75ft/s
46ft/min 0.77ft/s
47ft/min 0.78ft/s
48ft/min 0.80ft/s
49ft/min 0.82ft/s
50ft/min 0.83ft/s
51ft/min 0.85ft/s
52ft/min 0.87ft/s
53ft/min 0.88ft/s
54ft/min 0.90ft/s
55ft/min 0.92ft/s
56ft/min 0.93ft/s
57ft/min 0.95ft/s
58ft/min 0.97ft/s
59ft/min 0.98ft/s
Këmbë në minutë në Këmbë në sekondë
Start
Increments
Accuracy
Format
Njësitë e këmbyera Printo tabelën
< Vlera më të Ulëta Vlera më të larta >
Tabelat e konvertimit metrik Applikacione konvertimi për celularë Shpejtësia tabela temperaturë tabela Pesha tabela gjatësi tabela Zonë tabela Vëllim tabela Koha tabela