Këmbë në minutë në Jardë në minutë tabelat

Këmbë në minutë Jardë në minutë
0ft/min 0.00yd/min
1ft/min 0.33yd/min
2ft/min 0.67yd/min
3ft/min 1.00yd/min
4ft/min 1.33yd/min
5ft/min 1.67yd/min
6ft/min 2.00yd/min
7ft/min 2.33yd/min
8ft/min 2.67yd/min
9ft/min 3.00yd/min
10ft/min 3.33yd/min
11ft/min 3.67yd/min
12ft/min 4.00yd/min
13ft/min 4.33yd/min
14ft/min 4.67yd/min
15ft/min 5.00yd/min
16ft/min 5.33yd/min
17ft/min 5.67yd/min
18ft/min 6.00yd/min
19ft/min 6.33yd/min
Këmbë në minutë Jardë në minutë
20ft/min 6.67yd/min
21ft/min 7.00yd/min
22ft/min 7.33yd/min
23ft/min 7.67yd/min
24ft/min 8.00yd/min
25ft/min 8.33yd/min
26ft/min 8.67yd/min
27ft/min 9.00yd/min
28ft/min 9.33yd/min
29ft/min 9.67yd/min
30ft/min 10.00yd/min
31ft/min 10.33yd/min
32ft/min 10.67yd/min
33ft/min 11.00yd/min
34ft/min 11.33yd/min
35ft/min 11.67yd/min
36ft/min 12.00yd/min
37ft/min 12.33yd/min
38ft/min 12.67yd/min
39ft/min 13.00yd/min
Këmbë në minutë Jardë në minutë
40ft/min 13.33yd/min
41ft/min 13.67yd/min
42ft/min 14.00yd/min
43ft/min 14.33yd/min
44ft/min 14.67yd/min
45ft/min 15.00yd/min
46ft/min 15.33yd/min
47ft/min 15.67yd/min
48ft/min 16.00yd/min
49ft/min 16.33yd/min
50ft/min 16.67yd/min
51ft/min 17.00yd/min
52ft/min 17.33yd/min
53ft/min 17.67yd/min
54ft/min 18.00yd/min
55ft/min 18.33yd/min
56ft/min 18.67yd/min
57ft/min 19.00yd/min
58ft/min 19.33yd/min
59ft/min 19.67yd/min
Këmbë në minutë në Jardë në minutë
Start
Increments
Accuracy
Format
Njësitë e këmbyera Printo tabelën
< Vlera më të Ulëta Vlera më të larta >
Tabelat e konvertimit metrik Applikacione konvertimi për celularë Shpejtësia tabela temperaturë tabela Pesha tabela gjatësi tabela Zonë tabela Vëllim tabela Koha tabela