Këmbë në minutë në Jardë në ditë tabelat

Këmbë në minutë Jardë në ditë
0ft/min 0.00yd/day
1ft/min 480.00yd/day
2ft/min 960.00yd/day
3ft/min 1440.00yd/day
4ft/min 1920.00yd/day
5ft/min 2400.00yd/day
6ft/min 2880.00yd/day
7ft/min 3360.00yd/day
8ft/min 3840.00yd/day
9ft/min 4320.00yd/day
10ft/min 4800.00yd/day
11ft/min 5280.00yd/day
12ft/min 5760.00yd/day
13ft/min 6240.00yd/day
14ft/min 6720.00yd/day
15ft/min 7200.00yd/day
16ft/min 7680.00yd/day
17ft/min 8160.00yd/day
18ft/min 8640.00yd/day
19ft/min 9120.00yd/day
Këmbë në minutë Jardë në ditë
20ft/min 9600.00yd/day
21ft/min 10080.00yd/day
22ft/min 10560.00yd/day
23ft/min 11040.00yd/day
24ft/min 11520.00yd/day
25ft/min 12000.00yd/day
26ft/min 12480.00yd/day
27ft/min 12960.00yd/day
28ft/min 13440.00yd/day
29ft/min 13920.00yd/day
30ft/min 14400.00yd/day
31ft/min 14880.00yd/day
32ft/min 15360.00yd/day
33ft/min 15840.00yd/day
34ft/min 16320.00yd/day
35ft/min 16800.00yd/day
36ft/min 17280.00yd/day
37ft/min 17760.00yd/day
38ft/min 18240.00yd/day
39ft/min 18720.00yd/day
Këmbë në minutë Jardë në ditë
40ft/min 19200.00yd/day
41ft/min 19680.00yd/day
42ft/min 20160.00yd/day
43ft/min 20640.00yd/day
44ft/min 21120.00yd/day
45ft/min 21600.00yd/day
46ft/min 22080.00yd/day
47ft/min 22560.00yd/day
48ft/min 23040.00yd/day
49ft/min 23520.00yd/day
50ft/min 24000.00yd/day
51ft/min 24480.00yd/day
52ft/min 24960.00yd/day
53ft/min 25440.00yd/day
54ft/min 25920.00yd/day
55ft/min 26400.00yd/day
56ft/min 26880.00yd/day
57ft/min 27360.00yd/day
58ft/min 27840.00yd/day
59ft/min 28320.00yd/day
Këmbë në minutë në Jardë në ditë
Start
Increments
Accuracy
Format
Njësitë e këmbyera Printo tabelën
< Vlera më të Ulëta Vlera më të larta >
Tabelat e konvertimit metrik Applikacione konvertimi për celularë Shpejtësia tabela temperaturë tabela Pesha tabela gjatësi tabela Zonë tabela Vëllim tabela Koha tabela