Mile marine în conversia Km

Există mai multe tipuri de Mile marine. Vă rugăm să folosiţi variația corespunzătoare din lista de mai jos.

  1. Mile marine britanice în Km

  2. Mile marine americane în Km

  3. Mile Nautice  Internaţionale în Km

Mile marine

Km

Kilometrul este unitatea de lungime din sistemul metric egală cu o mie metrii.Kilometrul este unitatea de lungime din sistemul metric egală cu o mie metrii.

1 km egal cu 0,6214 mile.1 km egal cu 0,6214 mile.