Km în conversia Mile marine

Există mai multe tipuri de Mile marine. Vă rugăm să folosiţi variația corespunzătoare din lista de mai jos .

  1. Km în Mile marine britanice

  2. Km în Mile marine americane

  3. Km în Mile Nautice  Internaţionale

Km

Kilometrul este unitatea de lungime din sistemul metric egală cu o mie metrii.Kilometrul este unitatea de lungime din sistemul metric egală cu o mie metrii.

1 km egal cu 0,6214 mile.1 km egal cu 0,6214 mile.

Mile marine