Jadual Delisle kepada Newton

Delisle Newton
0°De 22.00ºN
1°De 22.22ºN
2°De 22.44ºN
3°De 22.66ºN
4°De 22.88ºN
5°De 23.10ºN
6°De 23.32ºN
7°De 23.54ºN
8°De 23.76ºN
9°De 23.98ºN
10°De 24.20ºN
11°De 24.42ºN
12°De 24.64ºN
13°De 24.86ºN
14°De 25.08ºN
15°De 25.30ºN
16°De 25.52ºN
17°De 25.74ºN
18°De 25.96ºN
19°De 26.18ºN
Delisle Newton
20°De 26.40ºN
21°De 26.62ºN
22°De 26.84ºN
23°De 27.06ºN
24°De 27.28ºN
25°De 27.50ºN
26°De 27.72ºN
27°De 27.94ºN
28°De 28.16ºN
29°De 28.38ºN
30°De 28.60ºN
31°De 28.82ºN
32°De 29.04ºN
33°De 29.26ºN
34°De 29.48ºN
35°De 29.70ºN
36°De 29.92ºN
37°De 30.14ºN
38°De 30.36ºN
39°De 30.58ºN
Delisle Newton
40°De 30.80ºN
41°De 31.02ºN
42°De 31.24ºN
43°De 31.46ºN
44°De 31.68ºN
45°De 31.90ºN
46°De 32.12ºN
47°De 32.34ºN
48°De 32.56ºN
49°De 32.78ºN
50°De 33.00ºN
51°De 33.22ºN
52°De 33.44ºN
53°De 33.66ºN
54°De 33.88ºN
55°De 34.10ºN
56°De 34.32ºN
57°De 34.54ºN
58°De 34.76ºN
59°De 34.98ºN
Delisle kepada Newton
Start
Increments
Accuracy
Format
Unit swap Jadual cetak
Nilai-nilai yang lebih besar
Jadual Penukar Metrik Penukar aplikasi telefon mudah alih Suhu carta Berat carta Panjang carta Keluasan carta Isipadu carta Kelajuan carta Masa carta