Jadual Delisle kepada Kelvin

Delisle Kelvin
0°De 339.82
1°De 340.48
2°De 341.15
3°De 341.82
4°De 342.48
5°De 343.15
6°De 343.82
7°De 344.48
8°De 345.15
9°De 345.82
10°De 346.48
11°De 347.15
12°De 347.82
13°De 348.48
14°De 349.15
15°De 349.82
16°De 350.48
17°De 351.15
18°De 351.82
19°De 352.48
Delisle Kelvin
20°De 353.15
21°De 353.82
22°De 354.48
23°De 355.15
24°De 355.82
25°De 356.48
26°De 357.15
27°De 357.82
28°De 358.48
29°De 359.15
30°De 359.82
31°De 360.48
32°De 361.15
33°De 361.82
34°De 362.48
35°De 363.15
36°De 363.82
37°De 364.48
38°De 365.15
39°De 365.82
Delisle Kelvin
40°De 366.48
41°De 367.15
42°De 367.82
43°De 368.48
44°De 369.15
45°De 369.82
46°De 370.48
47°De 371.15
48°De 371.82
49°De 372.48
50°De 373.15
51°De 373.82
52°De 374.48
53°De 375.15
54°De 375.82
55°De 376.48
56°De 377.15
57°De 377.82
58°De 378.48
59°De 379.15
Delisle kepada Kelvin
Start
Increments
Accuracy
Format
Unit swap Jadual cetak
Nilai-nilai yang lebih besar
Jadual Penukar Metrik Penukar aplikasi telefon mudah alih Suhu carta Berat carta Panjang carta Keluasan carta Isipadu carta Kelajuan carta Masa carta